پایگاه دانش نرم افزارهای حضور و غیاب
نرم افزار امین
پایگاه دانش نرم افزارهای حضور و غیاب

نرم افزار امین

نرم افزار امین.معمولا سازمانهایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده مینمایند، با چالش هایی نظیر تخلیه آنلاین دستگاه ها، عدم جمع آوری تردد در برخی از دستگاه ها و مدیریت دستگاه ها (بعضا با برند های مختلف) روبرو هستند.

نرم افزارهای حضور و غیاب
نرم افزار حضور و غیاب کلاک
نرم افزارهای حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (تحت ویندوز) انضباط کاری، مفهومی بدیهی در هر سازمان و شرکتی است. همه‌ی کارکنان سازمان، در هر جایگاهی که باشند، باید خود را با قوانین و مقررات آن تطبیق دهند. این امر از بروز هرج‌و‌مرج در محیط کاری جلوگیری می‌کند و دستیابی به اهداف سازمان را آسان‌تر می‌سازد. یکی […]

پایگاه دانش کنترل تردد نرم افزارهای حضور و غیاب
نرم افزار اطلس حضور و غیاب
پایگاه دانش کنترل تردد نرم افزارهای حضور و غیاب

نرم افزار اطلس حضور و غیاب

بزرگترین چالش منابع انسانی، محاسبه کارکرد ماهیانه پرسنل می باشد که زمان زیادی از اپراتور می گیرد. حال تصور کنید در سازمانهای بزرگ چندین کارمند لازم است تا در زمان کوتاهی این محاسبات را با دقت انجام دهند.