بلاگ

حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نرم افزار حضور و غیاب کلاک که توسط شرکت طرح و پردازش غدیر تولید شده با ساختاری بی‌نظیر و عملکردی منحصر به فرد به همراه سیستم های مربوطه و با توجه به نیاز مشتری قابل ارائه می باشد.

حسابداری

حسابداری چیست؟

تاریخچه حسابداری نوین تقریبا تاریخچه حسابداری همزاد با تاریخ بشریت می باشد و طبق مدارک کشف شده از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل…