سایر محصولات

نرم افزار دیتابان

دیتابان پالیز چیست و چرا باید شرکتها از دیتابان استفاده کنند؟   دیتابان پالیز، محصول شرکت پالیز افزار رفسنجان می باشد که اطلاعات را در فضای ابری ذخیره کرده، که…

نرم افزار دورکاری RemotePAL

نرم افزار دورکاری RemotePAL با این نرم افزار کارمندان شما قادر به انجام کارها سیستمی خود داخل خانه هستند، با توجه به عدم تداخل کارهای کاربران و ترافیک کمی که…

سامانه فیش حقوقی APM24

سامانه فیش حقوقی APM24 سامانه فیش حقوقی وظیفه دریافت اطلاعات فیش حقوقی کارمندان از کارفرما و امکان نمایش و چاپ آن را به خود کارمند میدهد، سامانه فیش حقوقی APM24 با…