حوزه منابع انسانی

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب اطلس نـرم‌ افزار اطلس سبب بهبود روند مدیریت بر کارکنان و همینطور بازدهی بیشتر پرسنل سازمان می شود. نرم افزار اطلس باتوجه به ویژگی هایی…

سخت افزار حضور و غیاب

سخت افزارهای حضور و غیاب شرکت طرح و پردازش غدیر سخت افزارها یا دستگاه های حضور غیاب از نظر تشخیص به چند دسته تقسیم میشوند تشخیص چهره، تشخیص اثر انگشت،…