مرکز دانلود فایل های کاربردی

در اینجا می توانید برنامه های کاربردی را دانلود کنید، ابتدا باید فایل ها را از حالت فشرده خارج کنید و سپس فایل اجرایی مربوطه را اجرا کنید تا برنامه نصب یا اجرا شود، توجه داشته باشید فایل ها با فرمت zip فشرده شده اند که بتوانید بدون هیچ نرم افزار جانبی هم آن ها را از حالت فشرده خارج کنید.

نکات:

۱- کلمه عبور تمام فایل ها palizco.net است.
۲- به حجم و فرمت فایل دقت کنید.
۳- قبل از بارگذاری تمام فایل ها با ضدویروس بررسی شده اند.

Net-Framework

Net Framework 3.5

SQL-Server-Management-Studio

SSMS 2008 x86

SQL-Server-Management-Studio

SSMS 2008 x64

SQL-Server

SQL Server 2008 R2 x86

SQL-Server

SQL Server 2008 R2 x64

WinRAR

WinRAR v6.21

Java-Runtime

Java Runtime 8 x86

Java-Runtime

Java Runtime 8 x64

Net-Framework

Net Framework 4.8.1

Net-Framework

Net Framework 4

CPP-Runtime

C++ Redistributable

Clock-1.5

Clock 1.5

Amin

Amin v2.22.0.1

File

Tiny OCX

USB-Flash

Tiny Service 64

palizdesk-logo

Paliz Desk Client

UltraViewer

UltraViewer v6.6.22

Supremo

SupRemo v4.8.4.3614

anydesk

AnyDesk v7.1.9

Database-File-Manager

Database File Manager