سخت افزارهای حضور و غیاب شرکت طرح و پردازش غدیر

سخت افزارها یا دستگاه های حضور غیاب از نظر تشخیص به چند دسته تقسیم میشوند تشخیص چهره، تشخیص اثر انگشت، تشخیص کارت و تشخیص عینبیه. که در دستگاه های که چند مورد را با هم دارند می توان به صورت ترکیبی از آن ها استفاده کرد. دستگاه هاس شرکت غدیر برای تمامی محیط های کار دستگاه خاص با آن محیط را ارائه داده که با مشاوره می توانید از قابلیت های آن مطلع شوید.

تشخیص چهره

دستگاه های تشخیص چهره با ایجاد یک الگو از چهره و ذخیره ان در پایگاه داده خود می توانند چهره جدید را پویش و با پایگاه داده مطابقت بدهند.

تشخیص اثر انگشت

دستگاه های تشخیص اثر انگشت، ابتدا با اسکنر خود، اثر انگشت را گرفته و سپس با فرمت مخصوص بسته به نوع سخت افزار آن را ذخیره میکند و امکان تشخص آن را دارند.

تشخیص کارت

دستگاه های تشخیص کارت بسته به نوع سخت افزار اطلاعات فرد را از روی کارت RFID و یا کارت Mifare دریافت کرده و با پایگاه داده خود مطابقت میدهد.

تشخیص عینبیه

دستگاه های تشخیص عینبیه، این دستگاه ها با پویش عینبیه اطلاعات لازم را در پایگاه داده ذخیره میکنند و با پویش جدید اطلاعات را با پایگاه داده مطابقت میدهند.

دستگاه های حضور و غیاب

در مورد شرکت طرح و پردازش غدیر و سیستم حضور و غیاب بیشتر بدانید

مشاوره

درخواست مشاوره