نرم افزار حضور و غیاب اطلس

حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نرم افزار حضور و غیاب کلاک که توسط شرکت طرح و پردازش غدیر تولید شده با ساختاری بی‌نظیر و عملکردی منحصر به فرد به همراه سیستم های مربوطه و با توجه به نیاز مشتری قابل ارائه می باشد.