با سپیدار به سامانه مودیان متصل باشید

شرکت توسعه کسب و کار هوشمند پالیز افزار-لوگو

دغدغه ارسال صورت‌حساب الکترونیک را نداشته باشید. سیستم سامانه مودیان در نرم‌افزار حسابداری سپیدار، به شما کمک می‌کند به راحتی صورت‌حساب الکترونیک خود را به این سامانه ارسال کنید. انتخاب با شماست که صورت‌حساب را به شکل مستقیم یا به کمک شرکت‌های معتمد ارسال کنید. هر دو زیرساخت در نرم‌افزار حسابداری سپیدار آماده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

سامانه مودیان مالیاتی سامانه ای است که از طریق ورود به سایت آن، مودیان مالیاتی مشمول، این امکان را داشته تا برای ثبت نام و ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود به سامانه اقدام نمایند. کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی، ملزم به ثبت نام در این سامانه می باشند.

یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، دولت و به طور اخص، سازمان امور مالیاتی کشور، با آن مواجه شده، بحث فرار مالیاتی برخی از مودیان بوده که موجب کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت و تحمیل فشار مضاعف بر سایر مودیان مالیاتی شده است.

به منظور مقابله با این مشکل، دولت، اقدامات مهمی را اتخاذ نموده که یکی از مهم ترین اقدامات آن، تاسیس و راه اندازی سیستم مالیاتی بوده که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

پیش نیاز استفاده از سیستم سامانه مودیان

سیستم مشتریان و فروش یا فروش خدماتی
تهیه سیستم سامانه مودیان
بروزرسانی نرم افزار به آخرین نگارش